Poradnia SWPR

Nauczycielka wyjaśnia i zaprasza do poradni
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
zaprasza dzieci, młodzież i rodziców na
zajęcia indywidualne i grupowe.

w naszej ofercie

SZKOLENIA I WARSZTATY

WSPARCIE DLA RODZICÓW

DIAGNOZA I TERAPIA

Dowiedz się więcej o nas

DIAGNOZA I TERAPIA

WSPARCIE DLA RODZICÓW

INSPIRUJE NAS DZIECKO

• terapia i diagnoza pedagogiczna
• terapia i edukacja dzieci z autyzmem
• terapia logopedyczna
• terapia integracji sensorycznej SI
• terapia dzieci niedosłyszących
• wspomaganie rozwoju umysłowego
  (Glottodydaktyka,
    Pedagogika M.Montessori)
• poradnictwo – techniki pracy z dziećmi
• wspomaganie pracy terapeutycznej
  i rozwoju dziecka w domu
• szeroka oferta warsztatów
Zapewniamy:
• zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych
potrzeb rozwojowych dziecka
• dla każdego dziecka indywidualny program
zajęć poprzedzony diagnozą (niezależnie od posiadanej
już opinii czy orzeczenia)
• nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną
i bezpieczną atmosferę
• opiekę doświadczonych specjalistów:
terapeuta pedagogiczny,
pedagog specjalny,
logopeda,
psycholog.

zajęcia indywidualne i grupowe

Zaprasza dzieci, młodzież i rodziców na

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA