O nas

Poradnia SWPR - sowa - inspiruje nas dziecko

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ZRZESZAMY ENTUZJASTÓW TERAPII PEDAGOGICZNEJ, DOŚWIADCZONYCH PEDAGOGÓW, KTÓRYCH CAŁE ŻYCIE ZAWODOWE I OSOBISTE ZWIĄZANE JEST Z DZIECKIEM I JEGO ROZWOJEM.

Inspiracją do powstania Poradni były częste prośby rodziców dzieci, z którymi współpracujemy, o stworzenie miejsca, które będzie łączyć ciągle pogłębianą wiedzę na poziomie akademickim z wieloletnim doświadczeniem na rzecz doskonałej pracy z dzieckiem.

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną tworzą świetni specjaliści – nauczyciele akademiccy na stałe związani ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin oraz jej najlepsi absolwenci, doskonalący swoje umiejętności pod okiem swoich mentorów.

Powołaliśmy Poradnię, aby udzielać dzieciom i młodzieży  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także udzielać rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

DIAGNOZA I TERAPIA

 • terapia pedagogiczna i logopedyczna
 • trudności w uczeniu się
 • wspomaganie rozwoju umysłowego
 • problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania
 • trening umiejętności społecznych; komunikowanie się
 • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
 • wspomaganie rozwoju umysłowego

ZAJĘIA I WARSZTATY DLA DZIECI W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ

 • ogólnorozwojowe – rozwijanie potencjału dziecka
 • stymulowanie gotowości szkolnej
 • zajęcia umuzykalniające
 • praca z dzieckiem uzdolnionym
 • techniki pamięciowe

CO ZAPEWNIAMY ?

 • zajęcia „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
 • dla każdego dziecka indywidualny program zajęć poprzedzony diagnozą (niezależne od posiadanej już opinii czy orzeczenia)
 • nowoczesne, autorskie metody pracy oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • opiekę doświadczonych specjalistów: terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda, psycholog.

WSPARCIE DLA RODZICÓW

 • poradnictwo
 • wspomaganie pracy terapeutycznej i rozwoju dziecka w domu
 • szeroka oferta warsztatów