Szkolenia / Warsztaty

PRACOWNIA MONTESSORI

indywidualne zajęcia edukacyjne z dziećmi, w terminach ustalanych indywidualnie.

Pracownia otwarta: Pracownia jest wyposażona w Materiał Montessori pomoce dydaktyczne)

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 2 do 12 lat, proponujemy:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci obciążonych niepowodzeniami szkolnymi,
 • ćwiczenia indywidualne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • indywidualne lekcje dla dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach,
 • zajęcia dla małych dzieci, których rodzice zauważyli, że ich dziecko woli się uczyć niż być zabawiane.

Zajęcia są odpłatne

 • Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców.
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli montessoriańskich, pedagogów SWPR oraz dyplomowanych terapeutów.
 • Zajęcia mogą być obserwowane przez studentów.
 • Podczas zajęć dziecko zajmuje się wybranym przez swoje zainteresowania tematem, wykorzystując określony zestaw pomocy dydaktycznych.
 • Zajęcia mają charakter terapeutyczny –
  poprzez zdobywanie nowych umiejętności i samodzielną pracę, w zgodzie z rytmem określonym indywidualnymi możliwościami, dziecko czerpie satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. To daje mu radość i zachęca do dalszych starań.
 • Zajęcia mają charakter edukacyjny –
  zakres proponowanych działań obejmuje ćwiczenia koncentracji, czynności praktyczne (np. nauka wiązania sznurowadeł) oraz naukę umiejętności szkolnych (np. pisanie, czytanie, liczenie)
 • Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespole (2-4 dzieci), każde dziecko zajmuje się innym tematem, w każdej chwili może przerwać zajęcia.
 • Podczas zajęć dzieci będą zachęcane do pracy pomocami edukacyjnymi, w taki sposób, aby czas spędzony na zajęciach był dla nich pożyteczny i przynosił każdemu dziecku radość z samodzielnego działania – spełnienie tych warunków jest celem głównym zajęć.