Zespół

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończonych kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci oraz nowoczesnych metod pracy z dzieckiem i rodzicami. Od kilkunastu lat pracuje jako psycholog w publicznych i niepublicznych poradniach. Posiada uprawnienia do badania najnowszymi narzędziami diagnozy rozwoju psychoruchowego niemowląt, diagnozy rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka.
Ekspert w programach telewizyjnych i czasopismach dla rodziców i nauczycieli, recenzentka książek dla dzieci. Autorka wielu publikacji wspierających rodziców w rolach wychowawczych.
Od kilkunastu lat wykładowca prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, psychologii edukacyjnej, kompetencji nauczycieli i rodziców.
Zainteresowania naukowe: wpływ cywilizacji na występowanie neurorozwojowych zaburzeń dziecięcych.
Prywatnie mama Ewy i Adama, fanka szwedzkiej literatury dziecięcej. Jest zwolennikiem przysłowia chińskiego, że lepiej zapalić świecę w ciemnościach niż przeklinać, że nic nie widać.

mgr Małgorzata Pudło

absolwentka pięcioletnich studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna – specjalność Logopedia oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Neurologopedia. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi szkolenia dotyczące terapii logopedycznej i treningu komunikacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zajęcia ze studentami na jednej z warszawskich uczelni. Od 2010 roku pracuje w Poradni Autyzmu KRASNAL w Warszawie, dodatkowo prowadzi terapię logopedyczną dzieci z dyslalią w jednym z warszawskich przedszkoli.

mgr Marta Antoszewska

muzykoterapeuta, absolwentka studiów muzycznych na Akademii im. F.Chopina w Warszawie i muzykoterapeutycznych w Akademii im K.Lipińskiego we Wroclawiu. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi praktykę w prywatnym gabinecie muzykoterapeutycznym. Stosuje terapię dzieci w formie autorskich zajęć muzycznych. Od wielu lat pracuje z dziećmi zdolnymi muzycznie współtworząc Agencję Działań Artystycznych. Jest pedagogiem i muzykoterapeutą w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr1 w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia z muzykoterapii m in w SWPR. U dorosłych pacjentów specjalizuje się w leczeniu depresji i bezsenności. Współpracuje z redakcją miesięcznika Mamo to ja.

mgr Ewa Michalska

terapeuta – specjalista pedagogiczny z wieloletnim stażem. Nauczyciel wspomagający rozwój dziecka. Specjalista terapii ręki i trudności grafomotorycznych. Trener treningu zastępowania agresji ART. Moderator imprez dla dzieci i młodzieży. Magister pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym i psychologią szkolną. Ukończyła Wyższa Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, a następnie studia podyplomowe terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
Posiada ukończone kursy kwalifikacji zawodowej m.in.Kurs I. Stopnia Integracji Sensorycznej SI -PSTIS; Certyfikowany Kurs I. i II. Stopnia Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr. Paula i Gail Dennison; Ruch Rozwijający na metodzie Weroniki Sherborne- I stopnia; Certyfikowany Kurs Trenerski „Treningu Zastępowania Agresji ART.” i zachowań prospołecznych; Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się; Specyficzne trudności w czytaniu i w pisaniu, terapia i diagnoza.

dr Agnieszka Pilichowska

psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Certyfikowany glottodydaktyk. W pracy wykorzystuje metody psychologii humanistycznej (Rogers, Maslow) oparte o przyjazny dialog i równorzędność relacji w atmosferze szacunku i zaufania. Często stosuje biblioterapię i inne metody artterapii. Pomaga i doradza w problemach takich, jak: zaburzenia nastroju, depresja dzieci i młodzieży, nieśmiałość i fobie społeczne, lęk, poczucie straty, traumy, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania i relacji z ciałem (anoreksja, bulimia, autoagresja), uzależnienia (w tym uzależnienia od nowych mediów). Prowadzi także standardowe badania psychologiczne.

mgr Sylwia Kwasek-Bendlin

logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci.